Sidor

måndag 26 mars 2012

Vad har statliga Sr Ekot för politisk agenda? Rapporterade i helgen att sjukförsäkringen går med 3 miljarder i överskott men tiger om att den gjorde det redan 2005 - med 8 miljarder!!

Statliga SR Dagens Eko rapporterade i helgen att sjukförsäkringen går med 3 miljarder i överskott 2012 och man påstod att det överskottet hade att göra med de förändringar som är gjorda i sjukförsäkringen  sedan 2006 men hur förklarar man då att sjukförsäkringen gick med 8 miljarder i överskott redan 2005?

Beror det på oskicklighet på SR Dagens Eko - att man inte kunde googla på ordet överskott och sjukförsäkring eller beror det på att man hade en förutfattad mening om den nyhet man tänkte rapportera om? Oavsett vilket så var det en direkt vilseledande information till lyssnarna eftersom sjukförsäkringen gått med 8 miljarder i överskott redan 2005 och framåt.

De förbättringar som är gjorda i sjukförsäkringen handlar om att ställa om ett system som förtidspensionerade människor istället för att hjälpa dem tillbaka till jobbet igen. Det var ovärdigt att s gav försäkringskassan bonus efter hur många man förtidspensionerade istället för att ge bonus efter hur många man kunde hjälpa tillbaka.

Inga kommentarer: