Sidor

onsdag 28 mars 2012

Tänker socialdemokraterna i Gävleborg rösta för en kilometerskatt på tung trafik med sd idag?

Kommer Raimo Pärssinen och Elin Lundgren rösta för en ren straffskatt på jobben idag? Frågan är ytterst relevant då s och sd aktivt samarbetat i Skatteutskottet i ett försök att införa en kilometerskatt på tung trafik. Det är ett mycket skadligt beslut för Gävleborg och det gör att näringslivets konkurrenskraft försämras när varorna blir dyrare genom dyrare transporter!


- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: