Sidor

torsdag 15 mars 2012

Socialdemokraterna har tappat all respekt för EU medlemsskapet och vill ta fram en lagstiftning som strider mot EU rätten?

Min kollega i Skatteutskottet Maria Abrahamsson har en utmärkt debattartikel i SVD på nätet idag med anledning av det haveri vi ser hos socialdemokraterna i Skatteutskottet.

Maria skriver:

Efter dagens sammanträde i Skatteutskottet står det klart att oppositionen stoppar rut- och rot-avdrag i utlandet. Därmed pressar de regeringen att ta fram lagstiftning som är oförenlig med Sveriges medlemskap i EU, skriver Maria Abrahamsson (M), ledamot i Skatteutskottet.

Att den EU-stridiga lagstiftningen dessutom kan kosta svenska folket dyra EU-böter struntar man i.

Har Socialdemokraterna tappat all sans och balans i lagstiftningsarbetet? Och vad med det stora oppositionspartiets ansvarskänsla för landet, och var har partiets EU-kompetens tagit vägen?

Frågorna måste bara ställas efter dagens sammanträde i Skatteutskottet. Att vänsterpartierna avskyr de allt mer populära rut- och rot-avdragen är ingen nyhet. Jag talar alltså om den möjlighet som alliansregeringen har infört för vanligt folk att köpa billigare så kallade hus-tjänster. Tjänster som har underlättat människors vardag, förvandlat svarta jobb till vita och skapat 10 000-tals nya jobbtillfällen sedan skattereduktionen infördes.

Nytt i och med dagens sammanträde är att den rödgröna oppositionen i riksdagen, med stöd av Sverigedemokraterna, mot bättre vetande sätter sig över EU-rätten och kräver att avdrag för dessa tjänster inte ska få göras för arbeten utanför landets gränser. Det är innebörden av tillkännagivandet som S, MP, V och SD i förmiddags enades om.

Bakgrunden är att cirka två promille av de samlade rut- och rot-avdragen avser arbeten i hus som svenska skattskyldiga personer äger i utlandet, vanligen i ett annat EU-land. Sverige är sedan drygt 15 år en del av EU och har därmed förbundit sig att respektera det regelverk som gäller för medlemsstaterna som ingår i den europeiska unionen. Dit hör bestämmelserna om fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital. Inget EU-land får ha en lagstiftning som diskriminerar något annat EU-land i dessa avseenden, det är själva poängen med den fria rörligheten i EU.

Inga kommentarer: