Sidor

torsdag 8 mars 2012

Rekord för andelen företagare i Gävleborg skriver Svenskt Näringsliv på sin hemsida. 9.8 % av länets befolkning driver företag..

 


Företagsamheten - Gävleborgs län - februari 2012

Sammantaget kan det konstateras att 2011 var ett rekordår för företagsamheten i Gävleborg. Nu är 9,8 procent av befolkningen i yrkesverksam ålder företagsamma vilket är den högsta noteringen någonsin. Andelen kvinnor som är företagsamma uppgår nu till 5,5 procent vilket också är en rekordnotering.
Under året ökade antalet företagsamma personer med 485 personer (+2,5 procent). Det är en betydande uppväxling jämfört med förra året då den lokala företagsamheten växte med 1,4 procent. Totalt finns nu 19 960 företagsamma personer i länet. Trots den tilltagande tillväxten är Gävleborg fortsatt en av de minst företagsamma regionerna i riket.

Dynamiken i företagsamheten är fortsatt hög. Cirka 1 850 nya individer inträdde i företagsamhet medan knappt 1 400 personer försvann från densamma.

Ljusdals kommun har länets mest företagsamma befolkning där 13,7 procent av kommunens arbetsföra befolkning ansvarar för ett företag.

Nettoförändringen av företagsamheten var relativt sett högst i Ovanåkers kommun under mätperioden, med en tillväxttakt på 4 procent. I endast 3 av 10 Gävleborgskommuner växte företagsamheten fortare än i riket som helhet.

Svagast utveckling av den lokala företagsamheten registrerades i Söderhamns kommun som redovisade en nolltillväxt under året.

Antalet företagsamma kvinnor i Gävleborg har ökat snabbast i Ovanåker där tillväxttakten uppmättes till 7,3 procent under mätperioden. Sammantaget växte kvinnors företagsamhet i hela länet med 3,8 procent, marginellt långsammare än riksgenomsnittet på 4 procent. Under år 2011 valde 1 852 nya individer att börja ansvara för ett företag i Gävleborg. Detta är klart fler än under förra året då nyföretagsamheten uppgick till 1 742 personer.

Nyföretagsamheten i länet ökar således i relation till befolkningen i arbetsför ålder. Sammantaget valde 9,1 personer i länet att bli företagsamma per 1 000 invånare. I Gävleborg valde 661 kvinnor att bli ansvarig för ett företag under det senaste året. I förhållande till den kvinnliga befolkningen i arbetsför ålder betyder det 6,6 nyföretagsamma per 1 000 invånare. Noteringen är en kraftig förbättring jämfört med förra året då antalet uppgick till 6,2 per 1 000 invånare.

Inga kommentarer: