Sidor

måndag 12 mars 2012

Polisen i Hudiksvall har genom hårt arbete lyckats att hitta många unga som har använt droger.

Eftermiddagen besökte jag Polisen i Hudiksvall och just idag så hade man ett stort antal unga människor på förhör. Man har genom hårt arbete hittat ett stort antal unga som använder droger och sammanlagt kommer det att bli över 60 unga som förmodligen kommer att lagföras för narkotikabrott. Det är viktigt att Polisen hittar unga narkotikamissbrukare tidigt så att inte ett ringa narkotikamissbruk sedan leder till ett tyngre missbruk. Det finns ett stort engagemang i dessa frågor hos Polisen i Hudiksvall.

Det finns ett behov av 6-8 fler poliser i Hudiksvall för att man ska klara sitt uppdrag riktigt bra så det tar jag med mig.

Inga kommentarer: