Sidor

söndag 18 mars 2012

Opinionsmätningar går upp och ned - valresultat består!

SVD har redovisat en opinionsmätning idag, en av många den senaste tiden. Som vanligt när det gäller undersökningar av opinionen så går siffrorna upp och ned för de stora partierna. I TV 4 ikväll så var det en kort redovisning av mätningen ungefär en kvart in i sändningen medan det i statliga Aktuell och Rapport framställdes som att frälsaren nu har nått jorden när man presenterade orsaken till det gamla arbetarpartiets uppgång. Det bildsattes med två äldre damer, aktiva i s, som jublade över den nya ledaren.

Nu har det inte hänt så mycket i s förutom att man har valt att vara tysta i samhälldsebatten. Man har inte presenterat någon som helst politik. I vårt län skulle det vara direkt förödande om vi införde en kilometerskatt för tung trafik som mp och v kräver liksom en krona i skattehöjning som samma partier kräver. S vill fördubbla arbetsgivaravgiften för unga under 26 år och man vill även ta bort sänkningen av restaurangmomsen och man vill även minska eller ta bort rut och rotavdraget. Inget av detta har förändrats de senaste veckorna....

Det vore också intressant att veta vilken GEMENSAM politik som s v och mp har eftersom media samredovisar dem. V och mp säger själva att de inte har någon gemensam politik och den stora frälsaren sa faktiskt samma sak i statliga media ikväll.

Glädjen över s ökning i framförallt de statliga medierna säger nog mer om journalisternas sympatier än om själva sakläget i politiken. Som bekant så är det 7 av 10 journalister som håller på det röd-gröna laget.

Inga kommentarer: