Sidor

onsdag 14 mars 2012

När ska arbetarörrelsen börja arbeta för jämnställdhet i de fackliga organisationerna?

Vänsterpartiet brukar regelbundet kritisera näringslivet och företagen för bristande jämnställdhet, inte minst Ulla Andersson, riksdagsledamot för v i länet. Men när hörde du Ulla Andersson eller Raimo Pärssinen kritisera fackens bristande jämnställdhet senast?

Tidningen Arbetet har granskat hur det står till med jämnställdheten i toppen på fackförbunden och trots att hälften av medlemmarna är kvinnor så är det männen som dominerar i ledningarna för facken. Det här är en fråga som är lättare att påverka än vilka som äger och driver företag så varför är socialdemokraterna och vänsterpartiet så tyst i samhällsdebatten om denna ojämlikhet?

Byggnads har exempelvis (0%!) kvinnor i sin förbundsledning.

Tidningen skriver:

Jämställdhet och lika rättigheter för alla oavsett kön har länge varit en facklig kärnfråga, men det är fortfarande männen som har makten i LO-facken. Bara lite drygt en tredjedel, 35 procent, av styrelse­ledamöterna är kvinnor, att jämföra med 46 procent av förbundens medlemmar.

Inga kommentarer: