Sidor

torsdag 15 mars 2012

momssänkning gav restauranglyft skriver SVT text..

SVT Text skriver om att sänkningen av restaurangmomsen har gett branschen ett lyft:

Momssänkning gav restauranglyft
 
  Restaurangernas försäljningsvolym,
  dvs försäljning mätt i fasta priser,
  steg med 2,7 proc i januari jämfört
  med motsvarande månad förra året.
 
  Mest ökade försäljningen för hotell-
  restauranger, därefter nöjesrestau-
  ranger och kaféer, enligt Statistiska
  centralbyrån.
 
  Tillväxten beror bl.a. på momssänk-
  ningen från 25 till 12 proc vid års-
  skiftet, uppger bl.a. Sveriges Hotell-
  och Restaurangföretagare. Restaurang-
  priserna sjönk med 1,4 proc mellan
  december förra året och januari i år.

Inga kommentarer: