Sidor

måndag 13 februari 2012

Utan den stora tillförseln av människor från andra länder så skulle vi inte ha det företagande vi har i Sverige säger Harry Goldman VD för nyföretagarcentrum till SR Dagens Eko.

Utrikesfödda spelar stor roll för företagandet i Sverige enligt Nyföretagarcentrum! Utmärkt inslag av Harry Goldman VD på nyföretagarcentrum i SR Ekot idag.

Harry säger;
– Det är klart den viktigaste gruppen, och det är importverksamhet som man främst ägnar sig åt. Utan den stora tillförseln av människor från andra länder skulle vi inte ha det företagande som vi har i Sverige, säger Harry Goldman, vd på Nyföretagarcentrum.

Inga kommentarer: