Sidor

lördag 11 februari 2012

Studiebesök hos några av samhällets viktiga samhällsfunktioner på måndag! Prm som skickas ut i helgen.

PRESSINBJUDAN
2012-02-13

Hur fungerar Räddningstjänsten, SOS Alarm och ambulansen i Gävle och Gävleborg?
Ambulansen Räddningstjänsten och SOS alarm är mycket viktiga samhällsfunktioner. Deras insatser är livsviktiga för ett fungerande samhälle. De som arbetar vid Ambulansen, SOS Alarm och Räddningstjänsten utgör några av samhällets stöttepelare och är en del av ett viktigt trygghetssystem. Hur arbetar man i Gävle och Gävleborg?

Vilka utmaningar ser de som arbetar vid dessa viktiga samhällsfunktioner? Är bemanningen tillräcklig? Finns det en tillräckligt modern utrustning? Klarar man av sitt uppdrag? Känner sig medarbetarna uppskattade och behövda utifrån sin livsviktiga roll i det svenska trygghetssystemet? Under hösten har flera TV-program visat tittarna hur ambulanspersonal och räddningstjänsten arbetar. Är det en verklig bild eller en förskönad verklighet?

Det ska riksdagsledamot Lars Beckman (M) ta reda på under tre studiebesök på måndagen.

Media hälsas välkommen att följa med Lars Beckman i anslutning till något av besöken på Ambulansen Räddningstjänsten eller SOS alarm. Det sista besöket passar bäst och är på SOS alarm klockan 15.

Kontaktuppgifter:
Lars Beckman (M)

Riksdagsledamot Gävleborgs län

lars.beckman@riksdagen.se

0703 – 613696

Inga kommentarer: