Sidor

söndag 12 februari 2012

Opinionsbildning handlar om långsiktighet...

Dagens Opinion skriver om Janerik Larsson som arbetat med opinonsbildning hela sitt liv och som han mycket riktigt påpekar så handlar opinionsbildning om långsiktighet och det han inte säger men som är självklart -man måste ha ideer för framtiden. Hur löser vi dagens och morgondagens samhällsproblem? Ådalen -31 finns inte mer och s är på väg ner mot 15 % i opinionen. Men om/när de får tillbaka krafter som kan se framåt så kommer de säkert tillbaka igen. Hotet mot alliansen kommer från oss själva. Slutar vi upp med att fokusera på att lösa samhällsproblem och se framåt så kan vi tappa väljarnas förtroende.

Jag hade en chef en gång som sa ungefär såhär: I motgång gäller det att vara sansad och i framgång så gäller det att vara ödmjuk.  Lika sant idag som när Lennart sa det till mig för 25 år sedan..

Inga kommentarer: