Sidor

lördag 11 februari 2012

Ett av Gävles svåraste jobb? 18 duktiga personer som har slutat på 17 år... Kommunal näringslivschef i Gävle under en s-ledning - Mission Impossible?

De har kommit och gått under årens lopp, de kommunala näringslivscheferna i Gävle kommun. Jag tror att det är 18 personer under 17 år, eller tvärtom som har börjat och sluta. Då räknar jag även in dem som har varit tf kommunal näringslivschef.

Enligt Arbetarbladet är det nu tre personer kvar som ska träffa kommunledningen för den tjänst som är utlyst den här gången. Det är tre utmärkta personer som även den här gången är aktuell men det kommer inte att bli ett jobb som går från mission impossible till ett av de viktigaste och trevligaste jobben i Gävle förrän vi byter ut den s-märkta kommunledningen i Gävle.

Vi ska också komma ihåg att Gävle röstade blått i valet 2010 även i kommunen. Anledningen till att Gävle styrs av s, är att man duperat valsystemet genom att dela in Gävle i tre valkretsar på ett mycket märkligt sätt, och mot lagens intentioner med lika stora valkretsar. Hade Gävle varit en valkrets och alla röster räknats lika med samma värde hade KF i Gävle haft 28 mandat för alliansen och 27 för s och v. Mp och sd skulle ha vardera 6 mandat. Givet att man inte anser att sd och mp är röda partier så röstade alltså inte Gävleborna socialistiskt i valet utan blått.

Inga kommentarer: