Sidor

onsdag 15 februari 2012

Alliansen i Ljusdal är beredd att bilda en ny politisk ledning i Ljusdals kommun!

Pressmeddelande

Alliansen i Ljusdals kommun.
Alliansen är beredd att bilda en ny politisk ledning i Ljusdals kommun!

Socialdemokraterna i Ljusdal med kommunalrådet Roland Bäckman har efter ett års styre skapat politisk oreda och majoriteten har upplösts.  Socialdemokraterna administrerar idag kommunen tillsammans med Vänsterpartiet. Det är en ohållbar och allvarlig situation som kommunen försats i.   
Kommunen behöver en nystart och ledarskap som skapar en ny politisk kultur, där besluten som tas är väl förankrade bland både politiker och tjänstemän och medborgare. En kultur som uppmuntrar till bred medverkan och genom transparens ger både politiker och medborgare rätt förutsättningar för sitt politiska arbete. En kultur som främjar mångfald, positivt bemötande och som är lyssnande och saklig.

Stora och avgörande frågor för kommunens framtid kräver lösningar. De kan inte vänta i ytterligare tre år.
Vi fyra allianspartier M, C, FP och KD är mot denna bakgrund beredda att ta ansvar och bilda en ny politisk ledning. Vi bjuder därför in övriga politiska partier som är intresserade av att medverka i en lösning till överläggningar.

 Moderaterna          Centerpartiet           Folkpartiet          Kristdemokraterna

Lasse Molin              Björn Brink               Harald Noreus     Lars Björkbom

Kontaktinformation

Moderaterna – Lasse Molin, oppositionsråd, 070/190 28 63

Centerpartiet – Björn Brink , kretsordförande 070/534 13 82

Folkpartiet – Harald Noreus, gruppledare, 070/ 554 98 06

Kristdemokraterna - Lars Björkbom, styrelseordförande, 070/ 526 13 35


Inga kommentarer: