Sidor

tisdag 17 januari 2012

Utrikesfödda företagare skapar 1300 jobb i Gävleborg!

Utrikesfödda företagare skapar över 1300 jobb i Gävleborg!
Riksdagens utredningstjänst (RUT) har på riksdagsledamot Lars Beckmans (M) uppdrag utrett hur många företag i Gävleborg som drivs av utrikesfödda företagare samt hur många utrikesfödda i Gävleborg som går till jobbet varje vecka.

- Det är fantsktiskt att företagare med utländsk bakgrund skapar över 1300 jobb i Gävleborg. Det är fler arbetstillfällen än de som fanns i hela Eriksson-fabriken i Gävle innan den lades ner, säger Beckman i en kommentar.
- RUT-undersökningens resultat visar också att över 8 000 utrikesfödda har ett jobb i Gävleborg att gå till varje vecka. Flera företagare som deltog i rundabordssamtalet hävdade att det är det bästa och mest effektiva sättet att integreras i det svenska samhället, fortsätter Beckman.
- Det är glädjande att över 1600 utrikesfödda valt att flytta till Gävleborg och starta företag här. Debatten om invandring tenderar ibland att vara uppbyggd på felaktiga argument som baseras på myter och fördomar. Fokus borde i stället ligga på alla duktiga entreprenörer som flyttar till vårt län och väljer att driva företag här och därmed också skapar jobb här, avslutar Beckman.

RUT-utredningen presenterades av Lars Beckman i samband med ett rundabordssamtal med utrikesfödda företagare i länet. Thomas Wanke (Företagarna Gävleborg), Rina Näslund (Länsstyrelsen Gävleborg) och Biljana Muzdalo (ALMI Gävle-Dala) medverkade också i samtalet.

Följande företagare medverkade i rundabordssamtalet:

Mohammad Yazdani, Tandakuten

Mehrdad Nesaei, Glasakuten

Bahzad Khalil, Valbo Restaurang och Pizzeria

Artan Dhiblawe , Artan Health Care Nordic AB

Suzana Stamenkovic, Hushållstjänst i Gävle

Man diskuterade vilka speciella förutsättningar det finns för att driva företag i Sverige när man inte är född i vårt land och vilka möjligheter företagarna ser för att utveckla Gävle och Gävleborg.

Beckman tar med sig synpunkter som framkom under rundabordssamtalet i sitt kommande arbete, bl a problem som kan uppstå vid finansiering, såsom att öppna konton och låna pengar. Det finns även ett behov av att översätta material för att göra det mer lättförståeligt. Exempelvis så har England översatt material till flera olika språk som ges till företagare. Även informationen om vilka stöd som företagare kan få ska bli bättre.

Inga kommentarer: