Sidor

söndag 8 januari 2012

Per Anders Karlgren skriver debattartikel i GD idag om pensioner..

Per Anders Karlgren skriver ett debattinlägg i GD idag om att pensionärer fått det sämre, som ett svar till mig Tomas Tobe och Margareta B Kjellin. Som framgår av Per Anders egen debattartikel så har majoriteten av Sveriges pensionärer fått både sänkt skatt och mer pengar i plånboken tack vare alliansens framgångsrika politik. Det han har synpunkter på är att pensionärer inte har fått lika mycket i skattesänkning som den som arbetar men jag tycker det är ett fel att påstå att pensionärer har fått det sämre för att den som jobbar har fått ännu mer sänkt skatt.

Syftet med alliansens arbetslinje är just att få upp antalet arbetade timmar och minska utanförskapet och när Sverige får en hög ekonomisk tillväxt så stiger även pensionärerna så det är ett faktum att alliansens arbetslinje är pensionärernas bästa vän.

Inga kommentarer: