Sidor

torsdag 26 januari 2012

Landshövding Peter Egardt ny ordförande i kommittén för hållbar rovdjurspolitik för varg

Från Regeringens hemsida:

Peter Egardt ny ordförande i kommittén för hållbar rovdjurspolitik för varg

Regeringen beslutade idag att utse Peter Egardt till ordförande i kommittén för hållbar rovdjurspolitik för varg. Peter Egardt är landshövding i Uppsala län.

Syftet med kommittén är att följa arbetet med utvecklingen av vargstammen i Sverige och bistå regeringen i arbetet med att utveckla en hållbar rovdjurspolitik för varg.

Kommittén skall medverka i Naturvårdsverkets arbete med att utarbeta en förvaltningsplan för varg och följa resultatet i Rovdjursutredningens arbete. Kommittén skall även ge berörda organisationer möjlighet att medverka i arbetet med att nå gynnsam bevarandestatus för varg, med hänsyn till berörda intressen, näringar och verksamheter.

Inga kommentarer: