Sidor

lördag 24 december 2011

Utan Lantmätare stannar Sverige! På vilket sätt har Högskolan i Gävle profilerat sig på det här området?

Högskolan i Gävle finns mycket nära Lantmäteriverkets huvudkontor och frågan med anledning av GD viktiga och angelägna debattartikel i SVD Brännpunkt om vikten av utbildade lantmätare blir därför: - Är detta en profilfråga för Högskolan i Gävle?

Inga kommentarer: