Sidor

onsdag 14 december 2011

Ung Företagsamhet Gävleborg - bäst i Sverige!

Ung Företagsamhet Gävleborg är bästa i Sverige igen och det är bara att lyfta på hatten för alla lärare som engagerar sig i UF och de medarbetare som finns på kontoret i länet. Det är också värt att komma ihåg att utan de privata företag som sponsrar verksamheten med sin tid och pengar så skulle det inte finnas något UF Gävleborg...


Ung Företagsamhet Gävleborg behåller sin topplacering


Ung Företagsamhet Gävleborg ligger fortfarande i toppen i Sverige på ungt företagande. Aldrig tidigare har så många ungdomar drivit UF-företag. I år är det 1 103 gymnasieelever(2 elever går i på IV-programmet i Skutskär). 

 -          Det är otroligt vi ökar antalet elever trots att elevkullarna minskar, det är inte många regioner inom Ung Företagsamhet som lyckats med det, säger Helene Åkerlind regionchef i Ung Företagsamhet Gävleborg. 

 -          Skolorna, lärarna och eleverna i vårt län gör ett otroligt fint arbete. Vi, Ung Företagsamhet, har förmånen att arbeta i ett län där alla kommuner inser vikten av ungt företagande, att Ung Företagsamhet bidrar i länets tillväxtsträvan, fortsätter Helene Åkerlind. 
 

-          Att vårt län går fram så starkt när det gäller ungt företagande bådar gått för våra kommuner och vårt läns framtid. Det är resultatet av ett gott gemensamt arbete, Ung Företagsamhet, kommuner, politiker, förvaltningsledning, skolledning, lärare och elever, avslutar Helene.Lite fakta och siffror verksamhetsåret 2011-12·        Gävle kommun är som storstadskommun också fortfarande bäst i vårt land. Ingen annan kommun med över 90 000 invånare har en så hög andel UF- företagare. Med kommunens 31,2 % så är ingen annan av landets 25 största kommuner i närheten.
 

·        Söderhamns kommun och Sandvikens kommun når i år all time high. Aldrig tidigare har en kommun i Gävleborg nått över 40 % av en årskull. Andelen allra flest elever når man i Söderhamn med 41,8.
 

·        Störst ökning har man gjort i Ljusdals kommun med mer än en fördubbling.
 

·        Minskningen i Ovanåker och Hofors beror till stor del på att elevkullen minskar och de elever som väljer program där det är möjligt att driva UF-företag har då minskat än mer än skolan ni övrigt.

  

Fördelningen på UF-elever mellan länets kommuner  KOMMUN
Antal UF-elever   2011-12
% av en årskull
2011-12
Antal UF-elever   2010-11
% av en årskull
2010-11
Antal UF-elever   2007-08
% av en årskull
2007-08
BOLLNÄS KOMMUN
113
32,5
126
35,8
97
21,1
GÄVLE KOMMUN
446
 31,2
455
30,8
316
24,3
HOFORS KOMMUN
14
26,4
21
32,3
4
4,9
HUDIKSVALLS KOMMUN
130
28,2
119
20,6
64
10,3
LJUSDALS KOMMUN
73
31,3
32
13
19
19,0
OVANÅKERS KOMMUN
29
 25,7
41
34,1
18
8,4
SANDVIKENS KOMMUN
 178
40,5
172
35,6
145
24,2
SÖDERHAMNS KOMMUN
118
41,8
100
32,7
33
10.7

Fördelningen mellan länets två landskap  LANDSKAP
Antal
UF elever
2010-11
Procent av en årskull
Antal
UF elever
2010-11
Procent av en årskull
Antal
UF elever
2009-10
Antal
UF elever
2008-09
Antal
UF elever
2007-08
GÄSTRIKLAND
638

33,2
648

32,0

529
512
472
HÄLSINGLAND
 463

32,2
418

26,1

413
398
228
Hela länet

1 101

32,8

1 066

29,4

942
910
700

Målet att samtliga fullt utbyggda gymnasieskolor i vårt län ska erbjuda sina elever konceptet UF-företagande har, trots att antalet gymnasieskolor ökar varje år, infriats samtliga år.SKOLOR
Antal
skolor
2006-07
Antal
skolor
2007-08
Antal
skolor
2008-09
Antal
skolor
2009-10
Antal 
skolor
 2010-11
Antal skolor
2011-12
GÄSTRIKLAND

 6
7
7

 9

 10 

11
HÄLSINGLAND

 6
6
7

 7

 9 

9
SUMMA

12
13
14

16

19

20
Inga kommentarer: