Sidor

lördag 17 december 2011

Radiobranchen ritas om lite grann i Sverige men vi skulle kunna besluta om ökad mångfald i Sverige..

Radiobranchen har mycket ojämnlika villkor i Sverige jämfört med andra medier. Radion betalar en straffskatt varje år för rätten att sända och det är betydande belopp som betalas. Det här skulle vi kunna ändra på genom politiska beslut genom att ta bort koncessionsavgiften. Det vore att bidra till bättre konkurrens på lika villkor. Under samma period som radion har betalat 2 miljarder i avgift till staten så har den statliga radion erhållit över 35 miljarder i statliga bidrag. Det är en helt orimlig konkurrens situation.

Nu kommer NRJ att byta nätverk till SBS skriver Dagens Media och det är en följd av en affärsmässig uppgörelse mellan två radiobolag. Vad vi som politiker kan göra är att öppna upp för fler lediga fm band i Sverige och att snarast verka för att vi inför digital radio i Sverige. Det skulle leda till ökad mångfald och ett ökat utbud av radio i hela Sverige. Vi skulle också kunna fundera över om det är optimalt att det är staten som bedriver 4 radiostationer i varje län. Skulle det räcka med två? Ett lokalt regionalt och ett nationellt? Exempelvis P4 och P1. Det som idag är P3 och P2 skulle med fördel kunna användas till nationella radionätverk utanför den statliga kontrollen. Då skulle vi få ökad pluralism och mångfald även i etermedia som vi idag har på tv området.

Inga kommentarer: