Sidor

onsdag 21 december 2011

Länsstyrelsen Gävleborg kunde inte förklara varför man godkänt valkretsindelningen i Gävle..

Idag så hade jag ett samtal med Länsstyrelsen i Gävleborg för att få reda på varför man inte följt vallagen §14 som säger att en kommun ska dela in kommunen i 3 lika valkretsar. Det står till och med att om en valkrets ska bli större än en annan så ska det lottas - så viktigt anser lagstiftaren att det ska vara lika valkretsar.

I Gävle så har det fått till följd av att väljarnas avlagda röster inte speglar mandatfördelningen i Gävle kommunfullmäktige.

Det är ytterst anmärkningsvärt och allvarligt att en statlig myndighet inte följer svensk lag.

Inga kommentarer: