Sidor

tisdag 1 november 2011

Tuffa varsel mot Gästrikland...

Sandviks nya ledning sätter nu igång arbetet med den sedan tidigare planerade omställningen enligt GD och AB, genom att varsla ett stort antal tjänstemän. Det är tuffa varsel för en redan hårt prövad (industri)region. Sandviks varsel ska ses i ljuset av nedläggningen av Ericsson i Gävle, Stora i Norrsundet - ja listan kan göras lång på alla företag som drar ned på sin verksamhet eller lämnar regionen.

Det här är djupt beklagligt men tyvärr så står kommunledningarna helt handfallna vilket påpekats i en krönika i Arbetarbladet. Lösningen på länets problem är inte att s politikerna ska gå och drömma om nya stora industrietableringar utan lösningen är att vi får fler småföretag och växande små och medelstora företag. Här jobbar i Riksdagen för fullt med att göra det lättare att driva företag i Sverige och de satsningarna skulle få bättre effekt om även kommunpolitikerna i länet hade samma ambition. Att det är möjligt att ändra fokus kan vi se i Hudiksvall. Jonas Holm Moderat kommunalråd har satt igång ett imponerade arbetet i kommunen för att få fart på företagandet. Fram till idag var det någon som sa att Jonas har gjort 86 företagsbesök sedan oktober förra året + alla frukost - lunch och middagsmöten - med kommunens jobbskapare. Detta ger bra input till arbetet med att bistå företagen med det kommunen kan bistå med. Förmodligen har inte Carina Blank och Peter Kärnström gjort 86 företagsbesök tillsammans på de sista 5 åren - och så går det som det går också med jobbskapande åtgärder i Gästrikland.

Det var uppenbart i den debatt vi hade i juni  i KF som skulle handla om arbetslösheten i Gävle men som kom att handla om hur stor a-kassa det borde vara på nationell nivå, eller andra bidragsåtgärder från den statliga nivån. Det är uppenbart att kommunledningen i Sandviken och Gävle har tappat greppet om utvecklingen och att det behövs andra konkreta åtgärder för att lösa problemen, som är strukturella och inte skapade av konjunkturen.

Inga kommentarer: