Sidor

måndag 28 november 2011

S röstade emot mindre barngrupper i Gävle kommun

socialisterna i Gävle röstade emot alliansens motion om att man ska minska barngruppernas storlek i förskolan i Gävle
- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: