Sidor

söndag 20 november 2011

Debattartikel om Högskolan i Gävle emot mig i GD

Jag har en debattartikel emot mig i GD som självklart ska få ett svar också om Högskolan i Gävle. För mig är det viktigaste att det bedrivs utbildningar av hög kvalité i regionen och det skulle bli det om Högskolan blev en del av Uppsala Universitet istället. Idag väljer inte de bästa studenterna Gävle och bland de studenter som går i Gävle så är det många som väljer att läsa slutet av sin utbildning på annan ort, för att få sitt slutbetyg från annan ort.

Ansvaret för att bedriva en hög utbildning och därmed locka till sig studenterna har självklart HIG och det har man helt enkelt inte lyckats med. I SVT Gävle-Dala intervjuvade man en kinesisk student som fick frågan om hon skulle fortsätta studera i Gävle om det kostade pengar - och då svarade hon väldigt ärligt - nej det kommer jag inte att göra. Kostar det pengar väljer jag ett universitet med högt anseende och en bra utbildning istället. Det är ett stort samhällsproblem som vi måste åtgärda - hur vi kan få utbildningar i världsklass i Gävle som dels lockar studenter men framförallt att det finns en arbetsmarknad för de utbildningar som arrangeras.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Innan Beckman raljerar över hur utomeuropeiska studenter (Specifikt studenter från länder utanför Schengen-samarbetet.) väljer bort HiG vore det klädsamt att kolla hur situationen de facto är i hela Sverige. Om han gjorde sig det omaket skulle han upptäcka att HiG stått sig ovanligt väl. Då skulle han sett att HiG inte tappat fler studenter än de av Beckman omhuldade fina universiteten. Men å andra sidan då kanske han skulle fått sig en ovälkommen tankeställare och då är det ju inte lika lätt att springa omkring och raljera!

Argusögat sover inte

Anonym sa...

Som fog för ditt resonemang hänför du alltså till en (1) student och hur denna resonerar?
Jag tror du skulle tjäna en del på att anmäla dig till en kurs i vetenskapsteori eller motsvarande. Du är inte bara på hal is. Du resonerar helruttet. Att dessutom HiG har attraherat fler tredjelandsstudenter än både KI, Örebro Universitet, Karlstadsuniversitet, Linköpings Univertistet mfl, Malmö Högskola, tycka ha gått dig förbi.
Gör din hemläxa. Annars gör vi den åt dig.

Anonym sa...

Den kinesiska studenten avsåg nog inga svenska lärosäten överhuvudtaget. Det hon menade med "ett universitet med högt anseende och en bra utbildning" var nog ett amerikanskt universitet.