Sidor

tisdag 11 oktober 2011

Behöver Gävle kommun bättre juridisk kompetens?

Enligt den här artikeln i GD så tyckte chefsjuristen, som tillsammans med kommunalrådet, rest ett antal gånger till USA med Widorsson att Gävle Kommun skulle överklaga domen från Förvaltningsrätten.

http://gd.se/nyheter/gavle/1.3935182-gavle-kommun-overklagar-dom-

Det sätter fokus på två saker:

1. Ska tjänstemän uttala sig i politiska frågor? Vi kunde häromdagen se två tjänstemän bemöta en KD (!) debattartikel om skolan.

2. Behöver Gävle kommun anställa någon med tillräckliga juridiska kompetenser eller ska man upphandla tjänsten? Det är en billig investering för en stor kommun som Gävle och direkt nödvändigt. Som politiker måste man alltid kunna lita på att det beslutsunderlag som man får är korrekt. Sedan får det vara de olika politiska partierna som värderar innehållet och vilket beslut som ska fattas.

Fortsättning lär följa i den här historien men Gävleborna kan glädjas åt att få tillbaka 6.5 miljoner kronor som kan användas till värdefull kärnverksamhet.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: