Sidor

onsdag 6 juli 2011

Ovanligt aggresiva statliga mediachefer på dagens mediaseminarium..

Dagens Media skriver om det mediaseminarium som jag var med och lyssnade till idag och det som slog mig var att de statliga mediacheferna var ovanligt aggresiva mot såväl alliansen som den statliga utredaren.

Det är rätt märkligt att de statliga mediacheferna är så öppet kritiska mot alliansen och det talar för att vi framöver kommer att få se än mer vinklade nyheter till det socialistiska blockets fördel. Det är starka krafter i de statliga mediabolagen som känner sig hotade. Personligen tror jag inte att världen skulle rasa samman om staten gav de statliga mediabolagen en bättre inriktning med fokus på sitt huvuduppdrag och varför skulle världen rasa samman om man gav de statliga bolagen en miljard mindre i budget? (vilket jag inte tycker men som exempel)

Det är självklart vi som politiker som har ett ansvar inför väljarna som ska bestämma hur framtidens radio och tv ska se ut, och inte de statliga mediacheferna. Jag tycker att vi borde fundera över om det är optimalt att vi har just 4 statliga radiokanaler i Gävleborg. Skulle det inte räcka med 2? De resurser som man då möjliggör skulle innebära att vi skulle kunna bygga ut en riktigt bra regional radio och en fördjupande P1. Det skulle också innebära att vi frigjorde två fm frekvenser där vi skulle kunna ha två fria och oberoende nationella radiokanaler. Då skulle vi istället för en ganska ensidig nyhetsvinkling och problemformulering få en större mångfald i etermedia vilket skulle gagna det offentliga samtalet.

Det är också rimligt att vi så snart som möjligt får bort den statliga straffskatten på privat lokalradio.

Inga kommentarer: