Sidor

måndag 27 juni 2011

Regeringen tillsätter utredning om funktionsnedsattas villkor på arbetsmarknaden.

Moderaterna skriver på sin hemsida att Regeringen utsett Christina Husmark Persson att utreda hur vi ska kunna förstärka funktionnedsattas villkor på arbetsmarknaden. Det är en välkommen utredning och mycket viktig som ska hjälpa alla människor i samhället att få plats på arbetsmarknaden.

Regeringen har i dag fattat beslut om att ge en särskild utredare i uppdrag att se över de arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Till utredare har Cristina Husmark Pehrsson utsetts.


Utredaren ska till den 16 april 2012 lämna ett samlat förslag på hur de arbetsmarknadspolitiska insatserna bör utformas för att på ett effektivare sätt bidra till att personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga kan få och behålla ett arbete. Utgångspunkten för översynen är att insatserna ska vara flexibla och komma de personer till del som har störst behov av dem.

- Jag både hoppas och tror att förslagen i denna utredning kan leda till kortare vägar till arbetslivet för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Det är viktigt att våra insatser är träffsäkra och effektiva så att alla som kan arbeta ska kunna göra det med eller utan stöd, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

Cristina Husmark Pehrsson är riksdagsledamot och var under 2006-2010 socialförsäkringsminister. Hon har tidigare suttit i riksdagens socialutskott och är legitimerad sjuksköterska. Under 2008 ledde Cristina Husmark Pehrsson en referensgrupp till utredningen "Brist på brådska" om unga med funktionsnedsättning, som bestod av representanter för personer med funktionsnedsättning, näringsliv och stat.

Inga kommentarer: