Sidor

onsdag 15 juni 2011

Ny broschyr från MSB mfl myndigheter om poolsäkerhet!

MSB mfl myndigheter har tagit fram en mycket bra och informativ folder om poolsäkerhet.

Man skriver:

Drunkning är den vanligaste dödsorsaken för barn 1-6 år. Nu finns ett informationsmaterial som ger råd om hur pooler och dammar kan barnsäkras. I materialet ges också en beskrivning av vilka regler som gäller och ägarens ansvar utifrån dessa. Materialet består av ett nedladdningsbart dubbelsidigt A4-blad och kan exempelvis användas av kommuner som önskar informera allmänheten, bostadsrättsföreningar eller privata företag som t.ex. hotell, camping- eller parkanläggningar. Innehållet gäller även för kommunens egna anläggningar.Informationen är framtagen av Barnsäkerhetsrådet, vilket består av 11 myndigheter i samverkan för ett barnsäkrare samhälle: Arbetsmiljöverket, Barnombudsmannen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Konsumentverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Skolverket, SLU/Movium, Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut och Trafikverket.


Ett bra iniativ som förtjänar stor spridning!

Inga kommentarer: