Sidor

onsdag 8 juni 2011

Jobben strömmar till i Gävleborg enligt Arbetsförmedlingen!

GD skriver om Arbetsförmedlingens prognos om att jobben strömmar till i Gävleborg.

Ett stadigt inflöde av nya jobb och 2 500 personer färre i arbetslöshetskön i slutet av 2012. Det räknar Arbetsförmedlingen i Gävleborg med i sin prognos skriver Gefle Dagblad på nätet.  Arbetsförmedlingen har intervjuat företrädare för över 400 företag i länet och majoriteten, nästan sex av tio företag, räknar med fortsatt ökad efterfrågan på varor och tjänster de kommande två åren.

Om prognosen stämmer så är det bra men mer behöver göras i länet för att stärka den lokala arbetsmarknaden. Det som nu ger skjuts i arbetsmarknaden är den nationella politiken som bär fram jobben men utvecklingen skulle bli ännu bättre om även företagsklimatet lokalt förbättrades. Detta ansvar bär de kommunpolitiker som styr länets kommuner. I Hudiksvall ser vi nu kraftfulla ansträngningar i att förbättra företagsklimatet men i Gävle är det tyst. Tyst och åter tyst i arbetet med den frågan. Jag har till och med bett om att få den handlingsplan som man arbetar med för att förbättra företagsklimatet men inte fått någon. Självklart för att den inte finns. Har man inte någon plan kan det heller inte bli ett bättre resultat.

Inga kommentarer: