Sidor

fredag 3 juni 2011

Gefle Dagblad beskriver hur AF nu vill hjälpa människor tillbaka till arbetsmarknaden

En betydligt mer nyansierad bild av den hjälp som nu ges för att hjälpa människor tillbaka till arbetsmarknaden ges av Gefle Dagblad idag.

Det är också en bild som jag har. Man får nu en gemenskap på en arbetsplats istället för att som tidigare gömmas i hemmet som förtidspensionär eller som långtidsarbetslös.

Med det sagt, så finns det saker att förbättra även i det här systemet och alliansen utvärderar och följer upp det nogsamt. Finns det oseriösa aktörer så ska de bort ur systemet men den kritik som framförs i dagens GD mot Gävle kommun kräver absolut handling från den s-styrda kommunen. Det är också signaler som kommit mig tillhanda och frågan är om den svåra dödsolycka som skedde inom Gävle kommun hade kunnat förebyggas bättre?

- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: