Sidor

torsdag 16 juni 2011

Bort med tv och radio avgiften?

Sveriges Radio rapporterar om den public service utredning som är presenterad idag.

Kommittén har att ta ställning till följande frågor:


• Hur ska uppdraget till radio och tv i allmänhetens tjänst formas?
• Hur ska det breda och varierade utbudet på bästa sätt nå publiken?
• Hur kan mångfalden och tillgängligheten i SR:s, SVT:s och UR:s programproduktion stärkas?
• Hur ska radio och tv i allmänhetens tjänst finansieras? Ska radio- och tv-avgiften vara kvar eller ersättas med en annan uppbördsform?
• Hur ska programföretagens verksamhet styras, regleras och följas upp?
• Ska en övergång ske från analog till digital radio, och hur ska en sådan övergång i så fall gå till?

Jag har motionerat till Riksdagen om att tv och radio avgiften bör skrotas och ersättas med en reguljär finansiering och ser fram emot utredningens förslag i frågan. De 165 miljoner som då frigörs kan användas till programverksamhet istället och ett borttagande av den fria radions koncessionsavgift.

Inga kommentarer: