Sidor

onsdag 18 maj 2011

Stora brister i vården (i Gävleborg) skapar en ny marknad för privata sjukförsäkringar...

TV 4 Nyheterna kommer med det som varit ett återkommande tema under många år, att fler skaffar privata sjukförsäkringar. Bakgrunden är självklart att den offentliga vården har så stora ojämlikheter i landet så har man otur och bor i Gävleborg så är det rätt självklart att man måste ha en privat sjukförsäkring för att kunna få rätt vård i rätt tid.

Men det ställer flera stora frågetecken. Alla får inte teckna en privat sjukförsäkring beroende på förvärvade eller medfödda funktionshinder och alla har inte råd att teckna en privat sjukförsäkring. Hur ska man som politiker ställa sig?

För den enskilde kan det finnas goda skäl att teckna en sjukförsäkring för att få snabb och adekvat vård i tid, och det innebär i sin tur att den som inte har en privat sjukförsäkring kan få vård snabbare eftersom fler personer inte står i kö.

Det s- politikerna i landstinget Gävleborg måste fundera över är hur de prioriterar verksamheten och vad de kan göra för att ge en bättre sjukvård i tid så att invånarna kan lita på sjukvården.

Förändringarna i sjukförsäkringen innebär nu också att vården måste ges i tid och att vi får en sjukvård som är lika bra i hela Sverige. Klarar inte landstingen av den uppgiften, som är deras huvuduppgift, måste vi även på det här området våga tänka nytt och tänka annorlunda.

Inga kommentarer: