Sidor

tisdag 31 maj 2011

De rödgröna partierna och sd och SR håller ihop?

Enligt Radionytt och Dagens media  så kritiserar de tre röda partierna med stöd av sd den förhandsgranskning av nya tjänster som regeringen tänker ålägga de statliga mediabolagen.

Radionytt skriver:

Konstitutionsutskottet kritiserar kulturministern Lena Adelsohn-Liljeroth när det gäller förhandsprövningen av nya public service-tjänster.KU kommer i och för sig fram till att förhandsprövningen inte strider mot yttrandefrihetsgrundlagens censurförbud. Men samtidigt saknades stöd i riksdagsbeslutet för att prövningen även skulle innehålla en bedömning av tjänstens påverkan på marknaden.Utskottet ifrågasätter även om prövningen går att kombinera med public service-företagens oberoende ställning.

”Konstitutionsutskottet underkänner i praktiken regeringens beslut om förhandsprövning av nya tjänster i Sveriges Radio och Sveriges Television. Det bekräftar fullt ut vår kritik mot förhandsprövningen. Men samtidigt blir en redan oklar reglering av vår ytrrande- och utvecklingsfrihet ännu oklarare” säger Mats Svegfors och Cilla Benkö i ett pressmeddelande"

--

Dagens Media skriver följande om vad kulturdepartementet tycker i frågan:

På Kulturdepartementet anser man att KU:s granskning lett fram till ett viktigt klargörande:


– För oss är det viktigt att KU klargör att förhandsprövningen av nya permanenta programtjänster inte strider mot Yttrandefrihetsgrundlagen, säger Karolin A. Johansson pressekreterare hos kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.Det var också ett oenigt KU som valde att kritisera kulturministern.
– Det är intressant att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet går ihop med Sverigedemokraterna i denna fråga, säger Karolin A. Johansson.
---
Är det därför som kritiken mot s samarbete med sd har behandlats så varsamt i de statliga mediabolagen?För att man nu tycker att det är bra att s och sd samarbetar aktivt i den här frågan? Annars hade man kunnat tänka sig att många av de samhällsprogram som den statliga tv kanalen har borde granska vad s sa före valet och hur man nu agerar i praktisk politik.

I sak har naturligtvis kulturministern rätt. De statliga mediabolagen ska inte konkurrera med de privata företagen på ett otillbörligt sätt och det är bra att nu regeringen reglerar vad de statliga bolagen ska göra eller inte. Det är att ta ansvar inför hela svenska folket.

Inga kommentarer: