Sidor

fredag 20 maj 2011

Dagens möte med P4:s kanalchefer var mycket givande!

Idag träffade jag och Carl-Oskar Bohlin kanalcheferna Leif Eriksson på P4 Gävleborg och Magnus Lundén på P4 Dalarna.

Det visade sig att de håller med oss på vissa punkter. De stödjer ett avskaffande av de så kallade koncessionsavgifterna som den privata radion måste betala för sina sändningstillstånd. Dessutom ställer de sig positiva till ett införande av digitalradio. Något som även togs upp under våra möten med MTG:s och SBS Radios ledning, som poängterade att ett införande av digitalradio skulle skapa helt nya möjligheter.

Vi kan konstatera att dagens möte var mycket givande och efter en god dialog med Eriksson och Lundén har vi nu en bredare förståelse för branschens förutsättningar.

Inga kommentarer: