Sidor

tisdag 26 april 2011

Svenska folket och Gävleborna vill ha sin kärnkraft! Svagt intresse för demonstration emot.

Den statliga Radion Radio Gävleborg rapporterar om att intresset har varit mycket svagt för att demonstrera mot kärnkraften och även GD och AB skriver om samma kampanj på nätet.
Detta trots den intensiva kampanj som ett antal media har kört mot just kärnkraften. Det är kanske så enkelt som att svenska folket är klokare än de som är emot kärnkraften. Man vet och förstår att det är skillnad på kärnkraftverk i Sverige och i forna östländer. Att stänga den säkra kärnkraften i Sverige och istället köpa el som är producerad på väsentligt sämre villkor vore direkt uselt för både hushållen och företagen i Sverige och länet.

Inga kommentarer: