Sidor

måndag 4 april 2011

Pressmeddelande skickat om den kommersiella radions villkor i Sverige!

Pressmeddelande


2011 04 04


Lars Beckman (M) Carl-Oskar Bohlin (M)

Riksdagsledamot Gävleborgs län Riksdagsledamot Dalarnas län

Tel: 070 - 361 36 96 Tel: 073 - 023 03 44

Ny RUT-undersökning visar att den kommersiella radion betalt 2,1 miljarder i koncessionsavgifter sedan starten medan den statliga radion fått 35,9 miljarder under samma period och att villkoren för att driva fri radio skiljer sig markant i Sverige jämförbart med andra länder!

Riksdagens utredningstjänst (RUT) har på uppdrag av riksdagsledamöterna Lars Beckman (M) och Carl-Oskar Bohlin (M) tagit fram ett underlag för hur mycket den kommersiella radion betalat i koncessionsavgifter sedan lokalradiolagen trädde i kraft år 1993 dådet blev tillåtet att sända kommersiell reklamfinansierad lokalradio i Sverige. RUT-undersökningen visar också hur mycket Sveriges Radio erhållit i inbetalade avgiftsmedel för finansiering av sin verksamhet under motsvarande tid.

- Det är inte rimligt att den kommersiella radion mellan åren 1993 och 2010 fått betala in dryga 2 miljarder i koncessionsavgifter till staten medan Sveriges Radio fått över 35 miljarder i anslag under samma period, säger Beckman i en kommentar.

- Vår utgångspunkt är att konkurrens ska ske på likvärdiga villkor. Det finns därför anledning att se över dagens regelverk för att skapa bättre förutsättningar för konkurrens på lika villkor mellan den fria och statliga radion i Sverige, tillägger Bohlin.

- Slutsatsen av RUT-undersökningen är att Sverige har ett regelverk som skiljer sig markant jämfört med övriga nordiska länder och med jämförbara andra europeiska länder. RUT-rapporten kommer nu att överlämnas till de moderata ledamöterna i kulturutskottet, finansutskottet och skatteutskottet för vidare åtgärder, avslutar Beckman och Bohlin.

De frågor som är ställda i RUT-rapporten är bl a:
- Hur mycket betalar den kommersiella radion i koncessionsavgift årligen?

- Hur mycket har den kommersiella radion betalat sammanlagt i koncessionsavgift sedan den etablerades i Sverige? Under motsvarande tid som den kommersiella radion betalat koncessionsavgift, hur stor har det sammanlagda bidraget varit till Sveriges Radio?

- Hur ser villkoren ut för övriga jämförbara länder när det gäller den privata lokalradions villkor?

Inga kommentarer: