Sidor

onsdag 13 april 2011

Pressmeddelande; Ett enigt skatteutskott kräver att Sveriges undantag för moms blir kvar avseende ideella föreningar!

Pressmeddelande2011 04 12


Lars Beckman (M)

Riksdagsledamot

Tel. 070 - 361 36 96


Riksdagsledamot Lars Beckman (M) har tillsammans med skatteutskottet diskuterat införandet av moms i den ideella sektorn med EU:s skattekommissionär Algirdas Semeta

På tisdagen besökte riksdagsledamöterna i skatteutskottet Europaparlamentet för att träffa EU:s skattekommissionär Algirdas Semeta. Under besöket diskuterades allmän skattepolitik, men framförallt varför inte ideella föreningar i Sverige ska få behålla sitt undantag från att betala moms.

- Vi i skatteutskottet har haft ett allmänt och konstruktivt samtal med skattekommissionär Semeta om skatt i Europa, men framför allt om frågan om momsfrihet för den ideella sektorn i Sverige, säger Lars Beckman i en kommentar.

- Det är ett enigt skatteutskott som har framfört Sveriges åsikt, vilket kan ses som en styrka i den här frågan. Vi fick visserligen inga löften, men skattekommissionär Semeta lovar att titta konstruktivt på frågan, fortsätter Beckman.

- Den här frågan har stor betydelse för alla ideella föreningar i Gävleborgs län. Det är viktigt att Sverige får behålla sitt undantag från att betala moms, så att vi även i framtiden kan hitta ideella ledare och på så sätt ha ett levande föreningsliv även i framtiden, avslutar Beckman.

I slutet av mars kom beskedet att EU–kommissionen säger nej till den svenska momsfriheten för ideella föreningar med en omsättning under en miljon kronor. Anledningen är att EU-kommissionen anser att Sverige är för generösa mot ideella föreningar. Finansministern Anders Borg meddelade kort efter att han planerar att fortsätta arbeta för att den ideella sektorn inte ska drabbas om momsreglerna måste förändras.

Inga kommentarer: