Sidor

lördag 9 april 2011

Mats Svegfors upprörd över att vi vill ha konkurrens på lika villkor mellan mediaföretag?

På Mediavarldens webbplats skriver VD för det statliga medaföretaget SR att han inte förstår vad jag och min kollega Carl-Oskar Bohlin menar med vår debattartikel där vi skriver att vi vill ha konkurrens på lika villkor mellan statliga och privata mediaföretag men han kanske är mest störd över att deras lobbykampanj har kommit fram i ljuset? Jag som trodde mediaföretag var för en öppen och fri debatt? Det verkar vara så att det statliga mediaföretagets företrädare tror att journalister anställda i privata företag tar andra hänsyn än publicistiska i sina nyhetsbedömningar så det måste vi försöka klara ut i den fortsatta debatten. Jag hoppas att de statliga mediacheferna läst GD och HT debattartiklar där företrädarna för företagen klargör skillnaden mellan att arbeta in intäkterna själva eller att genom politiska beslut få intäkter. Den frågan bör också redas ut. Det handlar för oss om att skapa konkurrens på lika villkor och att se till allmänintresset, dvs att vi får så stor variation och bredd som möjligt i mediautbudet.

Inga kommentarer: