Sidor

lördag 30 april 2011

Lagen som inte tillåter kommuner att bedriva förlustverksamhet och osund konkurrens är till för att skydda kommunmedborgarna!

I dagens Arbetarblad och Gefle Dagblad så skriver man om studiebesöket på Sandbacka Park igår och projektet Findit. Syftet med besöket var att ge länets riksdagsledamöter en inblick och insyn i ett viktigt och angeläget projekt som ska stärka företagens konkurrenskraft inom främst verkstadsindustrin.

En liten del av besöket handlade också om Sandbacka park och det beslut i Förvaltningsrätten som inte tillåter Sandvikens kommun att fortsätta med sitt förlustprojekt, dvs att bygga ut det.

Det är en bra lag som finns som ska hindra kommuner för att bedriva verksamhet utanför den kommunala kompetensen och den nya lagen är även till för att förhindra osund kommunal konkurrens. Det är nog ingen som riktigt vet hur många miljoner som Sandbacka Park har gått i förlust fram till idag, om man även lägger till de avskrivningar som inte är gjorda enligt en revisionsrapport, men med råge har man säkert passerat 100-tals miljoner. Resurser som hade kunnat användas till vård - skola och omsorg.

Men man ska inte heller vara naiv. Det är inte en lätt balansgång när en kommunledning ska verka för att få företag att flytta till en kommun, och där det måste finnas lokaler. Nu tänker man inte i första hand på Sandviken när man tänker på mindre kommuner som har problem med obefintliga fastighetsvärlden, utan kanske på mindre orter i västra Gästrikland....eller orter i norrlands inland. Som kommunalrådet själv nämnde vid vårt besök - de privata investerarna står i kö för att investera i Kungsberget - som ligger ännu längre ifrån Sandviken centrum än Sandbacka park. Alltså är det inte det geografiska läget som är problemet utan projektet i sig. En privat företagare vill helt enkelt inte förlora 100-tals miljoner men å andra sidan vill nog inte Sandvikenborna det heller om man ska vara riktigt ärligt - och om någon hade gett möjlighet för Sandvikenborna att svara på den frågan.

Inga kommentarer: