Sidor

torsdag 7 april 2011

Klokt inlägg om mediapolitik och public service från chefer på Hudiksvalls Tidning.

HT debattplats skriver Ruben Jacobsson och Mats Åmvall om hur viktigt det är att vi har en fri mediamarknad med konkurrens på lika villkor. Det är bra att två höga mediachefer nu klargör det jag och min kollega Carl-Oskar Bohlin också har uttryckt - att det inte är oproblematiskt med ett skattefinansierat public service som agerar offensivt med skattemedel i ryggen på olika fronter. Ett exempel är att SR Radio Gävleborg agerar motor för sommarkvällar i Gävle där man har ett mycket intimt och nära samarbete med Gävle kommun, som man också är satta att granska i sin objektiva roll som public service. Mats och Ruben tar också upp den skillnad som föreligger mellan att som företag vara tvungen att skapa sina egna intäkter medan Radio Gävleborg får sina intäkter tack vare politiska beslut.

Det här är en viktig debatt och det är bra att den förs öppet och transparent så att många kan vara med i debatten i länet. Vilken roll ska staten ha i framtiden för att säkerställa ett varierat mediautbud?

Enligt min uppfattning så ska politiken säkerställa just att det blir konkurrens på lika villkor mellan mediaformer och mediautbud. Då tillhör både reklamskatt och koncessionsavgifter dåtiden men det är alltså minst lika viktigt att föra en diskussion om public service framtida roll.

Inga kommentarer: