Sidor

onsdag 9 februari 2011

SPN-seminarium om den eftersatta infrastrukturen

Sällskapet Politik & Näringsliv (SPN) på Svenskt Näringsliv anordnade idag ett intressant seminarium i Riksdagen där en rapporten  "Infrastrukturens roll för omvandling och tillväxt - behovet av uthållig strategi" presenterades.

Seminariet hade sin utgångspunkt i att vinterns trafikkaos återigen har visat på bristerna i Sveriges infrastruktur. Huvudorsaken till problemen är inte väderleken utan en mångårig försumlighet att underhålla och rusta upp vår infrastruktur. Frågan som vad detta beror på togs upp under seminariet liksom hur en ny infrastrukturstrategi bör vara utformad.

Rapporten som presenterades under semiariet har tagits fram av WSP Analys & Strategi som är konsulter inom samhällsutveckling. På seminariet deltog även Transprotgruppens vice VD Transportgruppen samt författarna till rapporten från WSP.

I rapporten framkom tre viktiga slutsatser, nämligen att det behövs en långsiktig strategi som leder till att infrastrukturen anpassas till samällets omvandling, att metodiken vid samhällsekonomiska kalkyler behöver utvecklas samt att det är viktigt att fokusera på de tre områdena drift och underhåll, logistik och godstransporter samt strategi för att skapa större marknader för robusta regioner.

Rapporten går att hitta i sin helhet på Svenskt Näringslivs hemsida: http://www.svensktnaringsliv.se/material/rapporter/infrastrukturens-roll-for-omvandling-och-tillvaxt-behovet-av-utha_123299.html

Inga kommentarer: