Sidor

fredag 4 februari 2011

Livsfarligt vägavsnitt! Uttalande av mig och Anders W Jonsson idag.

Jag och Anders W Jonsson, Riksdagsledamot för Centerpartiet, uttalar oss i Gefle Dagblad om det livsfarliga vägavsnittet på väg 56 idag.

Här är det viktigt att skilja på vad som är politiska beslut och politiska åtgärder och vad som är beslut av Trafikverket. Hastigheter på enskilda vägavsnitt är inte politiska beslut men icke desto mindre viktigt är det en viktig del av Riksdagens granskningsansvar att ställa frågor till Trafikverket osv över varför man har fattat sådana beslut som man har gjort och varför man har priortiterat som man gjort.

Jag tycker att hela väg 56 borde uppgraderas med anledning av den omfattande tunga trafik som kör där. När Förbifart Stockholm blir klar, i och för sig om många år, så kommer förmodligen den tunga trafiken att välja köra rakt fram på E 4 för att få köra på dubbelfilig motorväg istället för att köra över Västerås.

Anders Franck på Handelskammaren i Gävle brukar försöka förklara för mig hur näringslivet resonerar sig fram tillsammans med Trafikverket över vilka vägar som ska prioriteras, och det är ett omfattande arbete som sker i dessa frågor. Det största problemet har varit att trafiken har ökat kontinuerligt men tidigare regeringar har inte avsett tillräckligt mycket resurser för underhåll och utbyggnad. Så blir det när miljöpartiet har ett inflytande över vägtrafiken i Sverige.

2 kommentarer:

Picus.V sa...

Beckman. Du skriver: "tidigare regeringar har inte avsett tillräckligt mycket resurser för underhåll och utbyggnad"
I nästa mening: "Så blir det när miljöpartiet har ett inflytande över vägtrafiken i Sverige".

Hur får du ihop det här?
Vad jag kan minnas så har Mp aldrig suttit i någon regering. Har inte Mp tidigare varit riksdagens minsta parti?
Hur kan detta parti ha haft något större inflytande över vägtrafiken? Kan du förklara det här för mig...

Lars Beckman sa...

MP har gjort överenskommelser med S regeringen ett antal gånger och då krävt att man inte ska ge tillräckligt mycket pengar för vägunderhåll. Det är en enkel logik eftersom mp inte vill ha bilar och då inte heller vägar.