Sidor

tisdag 8 februari 2011

Göteborgsposten skriver om dubbdäcksförbudet på ledarplats idag.

Göteborgsposten skriver på ledarplats om vår RUT undersökning av hälsoeffekter av ett dubbdäcksförbud idag och konstaterar att frågan måste nyansieras. GP skriver:

Ja, det finnas alla skäl att hoppas på. Som också andra aktuella utredningar visat är dubbdäcksfrågan
komplicerad. En faktor som inte alls beaktats är  hur trafikföring och trafikmiljö de facto påverkas av
förbud för vissa gator eller områden.Så långtgående beslut  som förbud bör vila på ordentliga beslutsunderlag, inte vara uttryck för  att politiker utan större  eftertanke vill visa handlingskraft.

--

Klokt skrivet av GP på ledarsidan.

Inga kommentarer: