Sidor

onsdag 16 februari 2011

En av mina Riksdagsmotioner kommer att bli delvis bifallen imorgon, vilket har stor betydelse för många i Gävleborg.

Med stor sannolikhet så blir en av mina motioner delvis bifallen imorgon, till gagn för många länsinvånare. Mer info kommer efter att det aktuella utskottet har haft sitt sammanträde.

Inga kommentarer: