Sidor

tisdag 1 februari 2011

Det är viktigt med en fortsatt stark röst för näringslivet vilket nya regionchefen signalerade idag!

Den statliga radiokanalen P4 Radio Gävleborg ställde mycket intressanta frågor till den nya regionchefen idag för Svenskt Näringsliv. En fråga var särskilt intressant, och den gick ungefär såhär; Svenskt Näringsliv tycker att det är viktigt att lägga ut kommunal verksamhet på entreprenad men är ni inte politiska då?

Det är en intressant fråga. Det betyder alltså att den som inte tycker som v + s är politisk. En annan problemformulering skulle kunna vara - hur ska du arbeta för att få kommunerna i Gästrikland och Gävleborg att få ökad tillväxt och framgång genom att få kommunerna att lägga ut mer verksamhet på entreprenad?

Frågans formulering säger rätt mycket om frågeställaren....

Det är viktigt att näringslivet verkar för att höras och synas i samhällsdebatten med rätt problemformulering och av den radionintervju jag lyssnade på nätet ikväll så signalerade den nya regionchefen att man tänker fortsätta vara just en stark röst för länets företagare. En akut fråga är självklart den avdelning som handlägger alkoholfrågor på Gävle kommun där relationerna måste förbättras mellan Gävles företagare och Gävle kommun.

Inga kommentarer: