Sidor

måndag 21 februari 2011

Debattartikel i Arbetarbladet

Idag skriver jag tillsammans med mina Allians-kollegor på Arbetarbladets debattsida om hur viktigt det är med jobbcoacher. Deltagare som fått hjälp av externa jobbcoacher har fått fylla i enkäter och resultaten visar att responsen är mycket god. Nio av tio uppger att de är nöjda eller mycket nöjda. De externa jobbcoacherna utför ett mycket värdefullt arbete som är viktigt att lyfta fram.

Huvudansvaret för arbetsmarknadspolitiken kommer även i fortsättningen att ligga hos Arbetsförmedlingen men det är viktigt att vi också funderar på kompletterande aktörer som kan hjälpa Arbetsförmedlingen i sitt arbete för att ge fler människor ett jobb att gå till.

Inga kommentarer: