Sidor

lördag 5 februari 2011

Anders W Jonsson ska leda en förnyelsegrupp inom centerpartiet skriver politikerbloggen.

Politikerbloggen skriver att Anders W Jonsson, Riksdagsledamot för Centerpartiet, ska leda en av 5 förnyelsegrupper för Centerpartiet inom området välfärd. Den andra gruppledarna är ministrar

Det bådar gott för alliansens fortsatta arbete att Anders får en framträdande roll i förnyelsearbetet.

De fem grupperna och dess ledare:


Miljö – Andreas Carlgren.

Integration – Fredrick Federley

Regional tillväxt – Anna-Karin Hatt

Jämställdhet – Annika Qarlsson

Välfärd – Anders W Johnsson

Precis som det sagts i veckan så är varje parti inom alliansen ansvarig för sin egen förnyelse.

Inga kommentarer: