Sidor

lördag 11 december 2010

Stefan Fölster har både rätt och fel i statliga Radio Gävleborg!

Stefan Fölster uttalar sig i Radio Gävleborg idag om lokalt företagsklimat i länet, som han anser borde bli bättre, och sedan vill han se ännu större satningar på näringslivet i budgen.

Jag tror Stefan har rätt i mycket men krisen i Gävleborg kan ALDRIG lösas av staten utan måste lösas genom att kommunerna skapar ett bättre företagsklimat... lokalt.

Vi kan i Riksdagen arbeta med generella förbättringar men då gäller detta självklart hela Sverige, och eftersom vi har lika lagstiftning men olika utfall av lagstiftiftningen så är det de lokala förutsättningarna och den lokala politiken som kan göra skillnad. Kommuner med ett uselt företagsklimat (Gävle) har också en väsentligt sämre samhällsutveckling än andra jämförbara kommuner.

Inga kommentarer: