Sidor

onsdag 22 december 2010

Har de gemensamma resorna som skett till USA påverkat beslutet om Furuviksparken?

Arbetarbladet, klicka på rubriken, skriver idag om den våldsamma revisorskritik som Gävle kommuns beslut om Furuviksparken har fått. Det framgår av Revisorns granskning att Furuviksparken skulle ha betalat av sin skuld till Gävle kommun 2008 då man hade ekonomiska förutsättningar att göra detta. En ledande tjänsteman (kvinna) säger i artikeln att det var bättre att det investerades i parken istället för att Gävleborna fick tillbaka sina pengar.

Den revisionsrapport som det talas om i artikeln presenterades inte för oss kommunfullmäktigeledamöter inför beslutet om att skriva av skulden till kommun. (ett riktat aktieägartillskott om 6.5 miljoner är ett lån till bolaget).

Varje år har två representanter från ledningen av Gävle kommun åkt till USA under trivsamma former med ledningen för Furuviksparken och den fråga man snart måste ställa sig är om det påverkat de förslag till beslut som kommit från kommunledningen i Gävle till fullmäktige?

Var går gränsen för vad som är tillåtet? Om det finns ett avtal från 2004 om att pengarna skulle betalas tillbaka när det privatägda Furuviksparken hade ekonomisk möjlighet till det - varför skedde inte det?! Varför krävde inte Gävle Stadshus AB tillbaka pengarna? Revisorn är mycket tydlig i sin kritik - det borde man ha gjort.

Inga kommentarer: