Sidor

torsdag 16 december 2010

Gävle kommun hamnar på skammens lista när det gäller särskoleplaceringar som inte har haft tillräckligt utredning och dokumentation!

Statliga Radio Gävleborg har ett inslag om hur Gävle kommun får mycket kraftig kritik från Skolinspektionen om sina bristfälliga utredningar om särskoleplaceringar. Det här är mycket allvarligt. Det är ett stort antal barn som nu kan ha skrivits in i särskolan utan tillräckliga skäl. Om det finns ett enda barn som är felaktigt inskrivet efter en ordentlig utredning så är det oförlåtligt!

Hur reagerar då ansvariga tjänstemän i kommunen? Ber man om ursäkt för sitt felaktiga beteende och lovar bot och bättring? Nej, man kritiserar istället Skolverket:

Sinikka Pisilä, kvalitetsansvarig på barn och ungdom i Gävle, vill inte dra för stora växlar på skolinspektionens kritik. Sinikka Pisilä, kvalitetsansvarig på Barn och Ungdom i Gävle. - Det är inte så allvarligt som det låter. Man riktar ingen större kritik när det gäller de medicinska och psykologiska utredningarna, och det är de som är basen för bedömningen.

--

Hur ett samhälle tar hand som sina svagaste medborgare är en viktig värdemätare hur ett samhälle mår. Vi har sett tidigare hur Gävle kommun har tagit bort de personliga assisterna i skolan, hur socialdemokraterna har tagit bort värdefulla stödfunktioner i skolan och hur enskilda barn har fått åka till Stockholm för att gå i skolan för att Gävle kommun inte kan erbjuda en värdig skolgång. Det är mycket viktigt att vi i alliansen driver på i de här frågorna och den här frågan är så viktig att det borde debatteras i kommunfullmäktige i Gävle. S borde skämmas!

1 kommentar:

Anonym sa...

Vad tänker du om de barn som borde ha rätten till särskola men hindras av föräldrar?