Sidor

tisdag 21 december 2010

Finansmarknadsminister Peter Norman och jag skriver om det nya investeringssparkontot i Arbetarbladet på nätet.

Det är viktigt att underlätta hushållens och privatpersoners möjligheter att spara och få god avkastning på sina sparmedel. Sparande i aktier och fonder kan idag upplevas som alltför besvärligt och svårt att överblicka. Varje byte eller försäljning av fond eller aktie måste redovisas i deklarationen, vilket ofta innebär krångliga beräkningar och administration. Dessutom måste eventuell skatt på kapital beräknas och betalas för varje försäljning och byte. För att förenkla för småspararna föreslår regeringen nu att en helt ny sparform – investeringssparkontot. Denna sparform kommer att underlätta markant för alla småsparare i Gävlebrogs län skriver Finansmarknadsministern Peter Norman och jag på Arbetarbladets debattsida.

Inga kommentarer: